Mai vàng gião MG09

Mai vàng gião MG09

Hoành: 42cm | Cao: 2,2m
Đường kính: 3m | Loại: Mai gião
25,000,000đ
Cho thuê
Mai tứ quý MTQ01

Mai tứ quý MTQ01

Hoành: 50cm | Cao: 1m
Đường kính: 1m | Loại: Mai tứ quý
8,000,000đ
Mai tứ quý MTQ02

Mai tứ quý MTQ02

Hoành: 40cm | Cao: 0,7m
Đường kính: 0,5m | Loại: Mai tứ quý
5,000,000đ
Mai vàng gião MG54

Mai vàng gião MG54

Hoành: 62cm | Cao: 3m
Đường kính: 2m | Loại: Mai gião
Gọi 0907 992 950
Mai vàng gião MG55

Mai vàng gião MG55

Hoành: 45cm | Cao: 2,5m
Đường kính: 2m | Loại: Mai gião
10,000,000đ
Mai vàng gião MG56

Mai vàng gião MG56

Hoành: 40cm | Cao: 2,5m
Đường kính: 1,5m | Loại: Mai gião
4,500,000đ
Mai vàng gião MG57

Mai vàng gião MG57

Hoành: 50cm | Cao: 3m
Đường kính: 2m | Loại: Mai gião
11,000,000đ
Mai vàng ghép MGH58

Mai vàng ghép MGH58

Hoành: 38cm | Cao: 2m
Đường kính: 1,2m | Loại: Mai ghép
5,500,000đ
Mai vàng ghép MGH59

Mai vàng ghép MGH59

Hoành: 45cm | Cao: 2m
Đường kính: 1,7m | Loại: Mai ghép
8,000,000đ
Mai vàng ghép MGH60

Mai vàng ghép MGH60

Hoành: 50cm | Cao: 2m
Đường kính: 1,5m | Loại: Mai ghép
12,000,000đ
Mai vàng gião MG61

Mai vàng gião MG61

Hoành: 35cm | Cao: 2m
Đường kính: 2m | Loại: Mai gião
11,000,000đ
Mai vàng gião MG62

Mai vàng gião MG62

Hoành: 60cm | Cao: 3m
Đường kính: 2m | Loại: Mai gião
10,000,000đ
Mai vàng ghép MGH63

Mai vàng ghép MGH63

Hoành: 65cm | Cao: 1,8m
Đường kính: 2m | Loại: Mai ghép
12,000,000đ
Mai vàng giảo MG64

Mai vàng giảo MG64

Hoành: 45cm | Cao: 2,5m
Đường kính: 2m | Loại: Mai gião
8,000,000đ
Mai vàng ghép MGH85

Mai vàng ghép MGH85

Hoành: 55cm | Cao: 2m
Đường kính: 2m | Loại: Mai ghép
8,000,000đ
Mai vàng ghép GH16

Mai vàng ghép GH16

Hoành: 28cm | Cao: 1,6m
Đường kính: 1,2m | Loại: Mai ghép
6,000,000đ
Mai vàng ghép GH18

Mai vàng ghép GH18

Hoành: 25cm | Cao: 1,5m
Đường kính: 1m | Loại: Mai ghép
5,500,000đ
Mai vàng ghép GH20

Mai vàng ghép GH20

Hoành: 25cm | Cao: 1,5m
Đường kính: 1m | Loại: Mai ghép
5,500,000đ
Mai vàng ghép GH21

Mai vàng ghép GH21

Hoành: 25cm | Cao: 1,6m
Đường kính: 1,2m | Loại: Mai ghép
5,500,000đ
Mai vàng ghép GH50

Mai vàng ghép GH50

Hoành: 25cm | Cao: 1,5m
Đường kính: 0,7m | Loại: Mai ghép
4,000,000đ
Mai vàng ghép GH61

Mai vàng ghép GH61

Hoành: 25cm | Cao: 1,4m
Đường kính: 0,7m | Loại: Mai ghép
5,000,000đ
Mai vàng ghép GH94

Mai vàng ghép GH94

Hoành: - | Cao: -
Đường kính: - | Loại: Mai ghép
Gọi 0907 992 950
Mai vàng ghép GH95

Mai vàng ghép GH95

Hoành: - | Cao: -
Đường kính: - | Loại: Mai ghép
Gọi 0907 992 950
Mai vàng ghép GH96

Mai vàng ghép GH96

Hoành: - | Cao: -
Đường kính: - | Loại: Mai ghép
Gọi 0907 992 950
Mai vàng ghép GH97

Mai vàng ghép GH97

Hoành: - | Cao: -
Đường kính: - | Loại: Mai ghép
Gọi 0907 992 950