Mai vàng gião MG09

Mai vàng gião MG09

Hoành: 42cm | Cao: 2,2m
Đường kính: 3m | Loại: Mai gião
25,000,000đ
Cho thuê
Mai vàng ghép MGH36

Mai vàng ghép MGH36

Hoành: 25cm | Cao: 1,6m
Đường kính: 1,5m | Loại: Mai ghép
5,000,000đ
Mai vàng ghép MGH37

Mai vàng ghép MGH37

Hoành: 20cm | Cao: 2m
Đường kính: 1,5m | Loại: Mai ghép
5,000,000đ
Mai vàng ghép MGH40

Mai vàng ghép MGH40

Hoành: 20cm | Cao: 2m
Đường kính: 1,6m | Loại: Mai ghép
5,000,000đ
Mai vàng ghép MGH42

Mai vàng ghép MGH42

Hoành: 20cm | Cao: 2m
Đường kính: 2m | Loại: Mai ghép
5,000,000đ
Mai vàng ghép MGH43

Mai vàng ghép MGH43

Hoành: 20cm | Cao: 1,6m
Đường kính: 1,5m | Loại: Mai ghép
5,000,000đ
Mai vàng ghép MGH45

Mai vàng ghép MGH45

Hoành: 20cm | Cao: 1,6m
Đường kính: 1m | Loại: Mai ghép
5,000,000đ
Mai vàng ghép MGH48

Mai vàng ghép MGH48

Hoành: 20cm | Cao: 1,6m
Đường kính: 1m | Loại: Mai ghép
5,000,000đ
Mai vàng ghép MGH49

Mai vàng ghép MGH49

Hoành: 20cm | Cao: 1,5m
Đường kính: 1,5m | Loại: Mai ghép
5,000,000đ
Mai vàng ghép MGH53

Mai vàng ghép MGH53

Hoành: 20cm | Cao: 1,6m
Đường kính: 1,5m | Loại: Mai ghép
5,000,000đ