Thành phần chất trồng qua từng giai đoạn của hoa mai tết

Đăng ngày 12-08-2014, 3:04 pm  |   Chuyên mục Kỹ thuật trồng mai

Hoa mai tết là loại đa niên, thân cứng, chúng rất mẫn cảm với mọi tác động bên ngoài vào nó, đồng thời nhu cầu về dưỡng chất cũng cần phải thích ứng với các đặc điểm sinh học trong quá trình hình thành và phát triển của chúng.

Thành phần chất trồng qua từng giai đoạn của hoa mai tết, hoa mai tết, hoa mai tet, chăm sóc mai sau tết, cham soc mai sau tet

Vì vậy ta cần phải có chế độ ăn uống theo từng giai đoạn khác nhau cho chúng đối với thành phần chất trồng cây. Ta phân chúng ra làm 3 giai đoạn như sau:

Thành phần chất trồng qua từng giai đoạn

Giai đoạn 1:

Đây là giai đoạn cho cây ra rễ cám trước nhất nên phải dùng thành phần gồm nhũng chất nào mà dễ ra rễ cám nhất, ta có thành phần chất trồng cho giai đoạn này như sau:

1- Mụn dừa mới : 40%

2- Trấu mới : 30%

3- Đất thịt tơi xốp : 10%

4- Tro trấu : 15%

5- Cát xây dựng loại to : 5%

- Mụn dừa là chất dễ ra rễ cám nhất chúng giữ ẩm rất tốt sau 100 ngày chúng mục và phân hủy từ từ thành vô cơ, trấu mới làm tơi xốp đất, giữ ẩm cũng tốt sau 90 đến 120 chúng cũng phân hủy thành vô cơ, không dùng trấu mục đã bị nấm. Đất thịt tơi xốp chỉ dùng những viên đất nhỏ bằng 5 đầu ngón tay trên ban tay chúng ta. Cát xây dựng loại to khi vào trong thành phần chất trồng.

giúp chất rồng thêm tơi xốp thoáng khí để không để không ngập hơi trong lòng chậu. Tất cả trộn đều, trải mỏng ra, cứ 1 mét khối chất trồng bạn cho 100mg Furadan vào để diệt côn trùng và các trứng của chúng.

Tuy nhiên cũng có nơi dùng thành phần chất trồng khác theo nguồn nguyên liệu sẵn có ở đia phương, nhưng cái chính là vẫn dùng những chất thích hợp nhất cho từng giai đoạn của cây vá điều kiện khí hậu của từng vùng hoặc tùy theo qui trình chăm sóc của gia chủ.

Giai đoạn 2:

1- Mụn dừa mới : 30%

2- Trấu mới : 20%

3- Đất thịt tơi xốp : 30%

4- Tro trấu : 15%

5- Cát xây dựng loại to : 5%

Giai đoạn 3:

1- Mụn dừa mới : 20%

2- Trấu mới : 10%

3- Đất thịt tơi xốp : 50%

4- Tro trấu : 15%

5- Cát xây dựng loại to : 5%

Mỗi giai đoạn cách nhau 3 đến 5 năm tùy theo chậu sâu hay cạn.

Cây Mai không thích hợp với điều kiện chật hẹp nên khi trồng bạn nên chọn chậu có chiều sâu và đầu rễ phải cách thành châu ít nhất là 20 phân. Sau 4 năm cây phát triển tốt rồi thì bạn có thể thay chậu cạn hơn cũng được. Chậu trồng bạn phải kê cao khỏi mặt đất ít nhất là 20 phân để tránh côn trùng xâm nhập vào qua lỗ thoát nước.

Bình luận

Tin liên quan