Mai trắng MT01

Hoành: 30cm Cao: 2.5m Đường kính: - Loại: Mai trắng
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai trắng MT01
Mai trắng MT01

 Mai trắng MT01