Mai vàng ghép MGH30

Hoành: 20cm Cao: 1,6m Đường kính: 1,5m Loại: Mai ghép
Bán: 5,000,000đ Cho thuê: 3,000,000đ
 

Mai vàng ghép MGH30
Mai vàng ghép MGH30

 Mai vàng ghép MGH30 , mai ghép 2 năm tuổi, hoa gião Bến Tre , 12 cánh

Hoa mai vàng
Hoa mai vàng

Hoa mai vàng
Hoa mai vàng