Mai vàng gião MG01

Hoành: 30cm Cao: 1.5m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG01
Mai vàng gião MG01

Mai vàng gião Tân Châu MG01

Mai vàng MG01
Mai vàng MG01