Mai vàng gião MG02

Hoành: 40cm Cao: 2m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0907992950
 

Mai vàng gião MG02
Mai vàng gião MG02

Mai vàng gião Tân Châu MG02

Mai vàng gião Tân Châu MGH02
Mai vàng gião Tân Châu MGH02

Mai vàng gião Tân Châu MGH02
Mai vàng gião Tân Châu MGH02

Mai vàng gião Tân Châu MGH02
Mai vàng gião Tân Châu MGH02

Mai vàng gião Tân Châu MGH02
Mai vàng gião Tân Châu MGH02