Mai vàng gião MG03

Hoành: 33cm Cao: 1.2m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG03
Mai vàng gião MG03

Mai vàng gião MG03

Mai vàng gião MG03
Mai vàng gião MG03