Mai vàng gião MG04

Hoành: 35cm Cao: 1.2m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG04
Mai vàng gião MG04

 Mai vàng gião MG04

Mai vàng gião MG04
Mai vàng gião MG04

Mai vàng gião MG04
Mai vàng gião MG04