Mai vàng gião MG04

Hoành: 35cm Cao: 1.2m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0907 992 950
 

Mai vàng gião MG04
Mai vàng gião MG04

 Mai vàng gião MG04

Mai vàng gião MG04
Mai vàng gião MG04

Mai vàng gião MG04
Mai vàng gião MG04