Mai vàng gião MG05

Hoành: 35cm Cao: 2.5m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG05
Mai vàng gião MG05

 Mai vàng gião Tân Châu MG05

Mai vàng gião Tân Châu MG05
Mai vàng gião Tân Châu MG05

Mai vàng gião Tân Châu MG05
Mai vàng gião Tân Châu MG05