Mai vàng gião MG06

Hoành: 30cm Cao: 2.2m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG06
Mai vàng gião MG06

 Mai vàng gião Tân Châu MG06

Mai vàng gião Tân Châu MG06
Mai vàng gião Tân Châu MG06