Mai vàng gião MG07

Hoành: 25cm Cao: 1.5m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG07
Mai vàng gião MG07

 Mai vàng gião  Tân Châu MG07

Mai vàng gião  Tân Châu MG07
Mai vàng gião Tân Châu MG07