Mai vàng gião MG08

Hoành: 25cm Cao: 1.2m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG08
Mai vàng gião MG08

 Mai vàng gião Tân Châu MG08

Mai vàng gião Tân Châu MG08
Mai vàng gião Tân Châu MG08