Mai vàng gião MG09

Hoành: 42cm Cao: 2,2m Đường kính: 3m Loại: Mai gião
Bán: 25,000,000đ Cho thuê: 10,000,000đ
 

Mai vàng gião MG09
Mai vàng gião MG09

Mai vàng gião MG09 nguyên thủy hoa 12 cánh.Cây dáng đẹp đầu voi đuôi chuột, cành sát gốc. Cây số 15

Mai vàng gião MG09 lặt lá
Mai vàng gião MG09 lặt lá

Nút Mai vàng gião MG09
Nút Mai vàng gião MG09

Nút Mai vàng gião MG09
Nút Mai vàng gião MG09

Gốc Mai vàng gião MG09
Gốc Mai vàng gião MG09

Gốc Mai vàng gião MG09
Gốc Mai vàng gião MG09