Mai vàng gião MG12

Hoành: 30cm Cao: 2.5m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG12
Mai vàng gião MG12

 Mai vàng gião Tân Châu MG12