Mai vàng gião MG16

Hoành: 30cm Cao: 1.8m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG16
Mai vàng gião MG16

 Mai vàng gião Tân Châu MG16

Mai vàng gião Tân Châu MG16
Mai vàng gião Tân Châu MG16