Mai vàng gião MG19

Hoành: 20cm Cao: 1.8m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0907 992 950
 

Mai vàng gião MG19
Mai vàng gião MG19

 Mai vàng gião Tân Châu MG19

Mai vàng gião Tân Châu MG19
Mai vàng gião Tân Châu MG19