Mai vàng gião MG21

Hoành: 20cm Cao: 1.5m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0907992950
 

Mai vàng gião MG21
Mai vàng gião MG21

 Mai vàng gião Tân Châu MG21