Mai vàng gião MG22

Hoành: 25cm Cao: 1.7m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG22
Mai vàng gião MG22

 Mai vàng gião Tân Châu MG22