Mai vàng gião MG23

Hoành: 25cm Cao: 1.5m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG23
Mai vàng gião MG23

 Mai vàng gião Tân Châu MG23