Mai vàng gião MG24

Hoành: 25cm Cao: 1.4m Đường kính: - Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG24
Mai vàng gião MG24

 Mai vàng gião Tân Châu  MG24