Mai vàng gião MG27

Hoành: 32cm Cao: 2.5m Đường kính: 3m Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG27
Mai vàng gião MG27

 Mai vàng gião Tân Châu MG27

Mai vàng gião Tân Châu MG27
Mai vàng gião Tân Châu MG27