Mai vàng gião MG28

Hoành: 30cm Cao: 2m Đường kính: 2m Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG28
Mai vàng gião MG28

 Mai vàng gião Tân Châu MG28

Mai vàng gião Tân Châu MG28
Mai vàng gião Tân Châu MG28

Mai vàng gião Tân Châu MG28
Mai vàng gião Tân Châu MG28