Mai vàng gião MG30

Hoành: 35cm Cao: 2.8m Đường kính: 2.5m Loại: Mai gião
Bán: Gọi 0904259736
 

Mai vàng gião MG30
Mai vàng gião MG30

 Mai vàng gião Tân Châu MG30