Thông tin mua hàng

Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển

 Hoa Mai Tết cung cấp 3 phương thức vận chuyển như Tự vận chuyển, Vận chuyển tận nơi

Đăng ngày 11-10-2013, 4:52 pm  |   Chuyên mục Thông tin mua hàng
Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Hoa Mai Tết chấp nhận thanh toán tiền sản phẩm qua 3 hình thức phổ biến: Tiền mặt tại vườn, tiền mặt tại nơi giao hàng và chuyển khoản qua ngân hàng.

Đăng ngày 11-10-2013, 4:53 pm  |   Chuyên mục Thông tin mua hàng