Phương thức thanh toán

Hoa Mai Tết chấp nhận thanh toán qua 3 phương thức sau:

1. Tiền mặt trực tiếp tại Hoa Mai Tết
  • Địa chỉ: diachivuon
  • Điện thoại: 0904 259 736 
2. Tiền mặt trực tiếp tại Nơi giao hàng

Quý khách nhận Hóa đơn từ phía Hoa Mai Tết và ký tên xác nhận đã giao tiền cho nhân viên giao hàng.

3. Chuyển khoản ngân hàng

Sau khi chuyển khoản, vui lòng scan uỷ nhiệm chi/giấy chuyển tiền và email đến: info@hoamaitet.com để chúng tôi tiến hành chuyển hàng. Ngoài ra, quý khách cũng có thể gọi 0904 259 736 để cung cấp mã số giao dịch cho chúng tôi để được thực hiện chuyển hàng.

Tin liên quan