Bảng giá bán sỉ và lẻ Hoa Mai Tết 2016 Bính Thân

Đăng ngày 24-11-2015, 12:55 pm  |   Chuyên mục Hoa Mai Tết

Hoa Mai Tết gởi thông báo giá cây mai vàng tết 2016 Bính Thân bán sỉ và lẻ & cho thuê mai Tết 2016. Giá cây mai vàng tết năm nay 2016 ổn định.  Bảng giá áp dụng từ ngày 01.11.2016.

Bảng giá Hoa Mai Tết 2016

Loại cây Giá (VND)/ cây Số lượng tối thiểu (cây) Hình Mô tả
Loại nhỏ
Cây loại 1
Sắp Hết hàng
250,000 1  Mai vàng nhỏ loại 1 Mai ghép Gốc nhớt
Ghép Giảo Thủ Đức 3,5 năm
Bông 10, 12 cánh to
Cao : từ 5 đến 6 tấc
Hoành : bằng ngón chân cái.
170,000 >50
160,000 >100
150,000 >300
Cây loại 2 1,000,000 1  Mai vàng nhỏ loại 2 Mai Ghép Giảo Thủ Đức 2,5 năm
Bông 10, 12 cánh to
Cao : từ 8 tấc, 9 tấc , 1 m
Hoành : từ 25cm đến 28cm
750,000 >30
650,000 >50
Loại trung

Cây loại 3

1,200,000 1   Mai Ghép Giảo Thủ Đức 3,5 năm
Bông 10, 12 cánh to
Cao : từ 8 tấc đến 1,2 m
Hoành : từ 25cm đến 30cm
Tàn: từ 7 tấc đến 8 tấc
700,000 >50
Cây loại 4
Hết hàng
1,000,000 1   Mai Ghép Giảo Thủ Đức 2,5 năm
Bông 10, 12 cánh to
Cao : từ 8 tấc đến 1m
Hoành : từ 25cm đến 30cm
Tàn: từ 6 tấc đến 7 tấc
600,000 >50
Cây loại 5 3,000,000 1   Mai Ghép Giảo Thủ Đức 2,5 năm Mai Ghép Giảo Thủ Đức 2,5 năm
Bông 10, 12 cánh to
Cao : từ 1,5m đến 1,8m
Hoành : từ 28cm đến 33cm
Tàn: từ 7 tấc đến 8 tấc
2,400,000 >10
Cây loại 6 4,500,000 1 Mai giảo nguyên thủy quấn kẽm tạo dáng Mai giảo nguyên thủy quấn kẽm tạo dáng.
Bông 10, 12 cánh to
Cao : từ 1,6m đến 2m
Hoành : từ 30cm đến 35cm
Tàn: từ 1,2m đến 1,4m
3,000,000 >10
Cây loại 7 3,000,000 1  Mai giảo nguyên thủy không quấn kẽm tạo dáng Mai giảo nguyên thủy không quấn kẽm tạo dáng.
Bông 5, 7, 8, 9, 10 cánh to
Cao : từ 1,5m đến 2,2m
Hoành : từ 28cm đến 33cm
Tàn: từ 1,2m đến 1,4m
2,500,000 >10
2,000,000 >20
Cây loại 8 10,000,000 1  Mai Ghép Giảo Thủ Đức 3,5 năm Mai Ghép Giảo Thủ Đức 3,5 năm
Bông 10, 12 cánh to
Cao : từ 1,2m đến 1,5m
Hoành : từ 25cm đến 30cm
Tàn: 8 tấc
6,500,000 >10

Ghi chú

  • Giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển.
  • Giá trên chưa bao gồm giá chậu cần thay theo yêu cầu, tham khảo bảng giá chậu tại đây.
  • Giá chưa bao gồm VAT, nếu khách hàng muốn xuất hóa đơn công ty.
  • Thời gian lặt lá sẽ theo ý chủ vườn hoặc khách hàng yêu cầu.

 

Tin liên quan