Bảng giá Hoa Mai Tết 2015

Đăng ngày 11-01-2015, 10:58 pm  |   Chuyên mục Hoa Mai Tết

Hoa Mai Tết gởi thông báo bảng giá bán & cho thuê mai Tết 2015. Giá năm nay giảm nhẹ so với thời điểm năm ngoái  do lượng hàng còn tồn đọng sau dịp tết năm ngoái 2014. Tuy nhiên dòng mai tết cao cấp vẫn có giá trên thị trường mai tết năm nay. Bảng giá áp dụng từ ngày 01.01.2015.

Bảng giá Hoa Mai Tết 2015

Loại cây Giá (VND) Số lượng tối thiểu (cây) Mô tả
Loại nhỏ
Cây loại 1 500,000 50 Cao : từ 6 đến 8 tấc
Hoành : từ 20cm đến 25cm
Cây loại 1 450,000 > 50 Cao : từ 6 đến 8 tấc
Hoành : từ 20cm đến 25cm
Cây loại 2 400,000 50 Cao : từ 5 đến 6 tấc
Hoành : từ 20cm đến 25cm
Cây loại 3 300,000 200 Cao : từ 5 đến 6 tấc
Hoành : 20cm
Cây loại 4 150,000 100 Cao : từ 5 đến 6 tấc
Cây loại 5 400,000 50 Cao : từ 7 tấc đến 1m
Hoành từ 18 đến 20cm
Đường kính: 0.6m đến 0.7m
Cây loại 5 350,000 100 Cao : từ 7 tấc đến 1m
Hoành từ 18 đến 20cm
Đường kính: 0.6m đến 0.7m
Loại trung
Cây loại 1 6,000,000
Giá thuê 4,000,000
1 Cao : từ 1.7m  đến 1.8
Hoành : từ 30cm đến 38cm
Cây loại 2 5,000,000
Giá thuê 3,000,000
1 Cao : từ 1.3m  đến 1.7m
Hoành : từ 30cm đến 35cm
Loại cao
Cây  Loại 1 18,000,000
Giá thuê 10,000,000
1 Cao : từ 2.3 m  đến 2.5m
Hoành : từ 40cm đến 42cm
Tàn : từ 1.6m đến 1.7m 

 

Mai tết loại 1 giá 500k
Mai tết loại 1 giá 500k

Mai tết loại 2 giá 400k
Mai tết loại 2 giá 400k

Mai tết loại 3 giá 200k
Mai tết loại 3 giá 200k

Mai tết loại 4 giá 150k
Mai tết loại 4 giá 150k

Mai tết loại 5 giá 400k
Mai tết loại 5 giá 400k

Mai tết loại trung cao từ 1.3m đến 1.8m, giá tùy theo cây
Mai tết loại trung cao từ 1.3m đến 1.8m, giá tùy theo cây

Mua trên 10 cây mai tết loại trung giá 35 triệi , bạn có thể lựa chọn thoải mái
Mua trên 10 cây mai tết loại trung giá 35 triệi , bạn có thể lựa chọn thoải mái

Mai tết để tiền sảnh khác sạn, nhà hàng, văn phòng
Mai tết để tiền sảnh khác sạn, nhà hàng, văn phòng

Mai tết để tiền sảnh khác sạn, nhà hàng, văn phòng
Mai tết để tiền sảnh khác sạn, nhà hàng, văn phòng

Mai tết để tiền sảnh khác sạn, nhà hàng, văn phòng
Mai tết để tiền sảnh khác sạn, nhà hàng, văn phòng

Mai tết để tiền sảnh khác sạn, nhà hàng, văn phòng
Mai tết để tiền sảnh khác sạn, nhà hàng, văn phòng

Tin liên quan