Cây mai ghép dáng bay tại Chợ Lách Bến Tre

Đăng ngày 03-01-2015, 12:08 pm  |   Chuyên mục Hoa Mai Tết

Ngày 01.01.2015, Hoa Mai Tết đã nhập về vườn 1 cây mai ghép dáng bay, thế đẹp, hoành 30, cao 1m. Cây mai ghép được 4 mùa, tàn rộng lá khít , nụ nhiều. 

Mai vàng ghép tàn rộng trên 1,1 m hơn cả xải tay người lớn
Mai vàng ghép tàn rộng trên 1,1 m hơn cả xải tay người lớn

Mai vàng ghép  4 năm, gốc hoành trên 30, dáng bay
Mai vàng ghép 4 năm, gốc hoành trên 30, dáng bay

Mai vàng ghép nụ nhiều, tàn kín nút, Hoa từ 10 đến 12 cánh
Mai vàng ghép nụ nhiều, tàn kín nút, Hoa từ 10 đến 12 cánh

Tin liên quan